Declaració d'intencions...

Fa anys que tinc un domini registrat, www.agrieco.org amb la idea de
fer, algun dia, una web sobre agricultura ecològica...
Avui m'he posat amb la idea de fer una web que sigui útil des del punt
de vista dels hortelans...
De idees en tinc moltes, però ja vorem les que s'acaben materialitzant,
però una d'elles és que fos una web cooperativa, rollo wikipèdia, a on
els usuaris poguessin col·laborar aportant informació, mentre els feia
servei (consultar calendari de plantacions, marcs de plantacions, remeis
per a malures, poder portar un calendari de l'hort, etc.).

Consells

El reg en el moment de la sembra...

Un cop treballada la terra a on volem sembrar amb l'aixada, per estovar-la i desfer els terrossos, fem els forats a la fondària adequada per cada llavor (uns 3 cops la mida de la llavor), reguem, perquè la terra tingui saó, i dipositem les llavors... Després cobrim amb terra seca que hem tret abans, en fer els forats, i a esperar que germini.
No es convenient plantar primer i regar després, perquè la terra pot quedar compactada al voltant de la llavor, dificultant la germinació, i perquè un excès d'humitat podria podrir les llavors/germinats.